Spoločnosť FLYTEAM, s.r.o. je zriaďovateľom chránenej dielne, v ktorej pracuje za uľahčených podmienok prevažná väčšina handicapovaných občanov, ktorí z dôvodu ich zdravotného postihnutia našli práve u nás dlhodobé pracovné uplatnenie. Naše výrobky sú úspešne predávané nielen na tuzemskom a európskom trhu, ale aj v Zámorí.

Tým, že zadáte zákazku našej chránenej dielni budú Vám z toho plynúť len výhody:

  • Vystavíme Vám potvrdenie pre úrad práce o realizácii zákazky, na ktorej sa podieľali občania so zdravotným postihnutím a nemusíte platiť odvod úradu práce za to, že sami nezamestnávate dostatočný počet občanov so zdravotným postihnutím.
  • Tým, že výrobnú činnosť, ktorú ste doteraz vykonávali Vašimi kmeňovými zamestnancami vo Vašich priestoroch zadáte našej chránenej dielni, znížite náklady na zamestnancov (náhrady za dovolenky, PN, OČR a iné), prevádzkové náklady spojené s prenájmom alebo udržiavaním a technickým vybavením priestorov, energií. Taktiež sa Vám znížia mzdové náklady na obslužný personál, či už skladníkov, administratívu a pod.
  • Vašu zákazky zrealizujeme včas podľa Vami zadaných termínov, za vopred dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Zadaním práce našej chránenej dielni nezískate len materiálne a finančné výhody, ale i dobrý pocit, že podporujete zamestnávanie najzraniteľnejšej skupiny, našich zdravotne postihnutých občanov, ktorí si len ťažko dokážu nájsť uplatnenie na trhu práce.

Každú zákazku s Vami individuálne priamo u Vás prerokujeme v záujme obojstranne výhodnej spolupráce, ale predovšetkým Vašej spokojnosti.

Neváhajte a kontaktujte nás:

00421 918 478 195
sales@flyteam-sk.com