Kontakt

Pavel Sixta
Obchodný zástupca
Mobil: 00421 918 478 195
e-mail: sales@flyteam-sk.com

Adresa

FLYTEAM, s.r.o
sídlo: Priemyselná 281/41
prevádzka: Priemyselná 1375
905 01 Senica
IČO:36256099
IČDPH:SK 2021753525
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 14333/T