Spoločnosť CNCteam, s.r.o. je zriaďovateľom sociálneho podniku, v ktorom pracuje za uľahčených podmienok prevažná väčšina handicapovaných občanov, ktorí z dôvodu ich zdravotného postihnutia našli práve u nás dlhodobé pracovné uplatnenie. Naše výrobky sú úspešne predávané nielen na tuzemskom a európskom trhu, ale aj v Zámorí.

Zadaním práce nášmu podniku nezískate len materiálne a finančné výhody, ale i dobrý pocit, že podporujete zamestnávanie najzraniteľnejšej skupiny, našich zdravotne postihnutých občanov, ktorí si len ťažko dokážu nájsť uplatnenie na trhu práce.

Každú zákazku s Vami individuálne priamo u Vás prerokujeme v záujme obojstranne výhodnej spolupráce, ale predovšetkým Vašej spokojnosti.

Neváhajte a kontaktujte nás:

00421 918 478 195
sales@flyteam-sk.com